Binderi
Vi har binderier både till glädje och sorg, Vi gör dina binderier till bröllop enligt dina önskemål och smak. Brudbuketter ,brudbågar, och bordsarrangemang…
I sorgens stund gör vi binderi enligt dina önskemål för att skapa finna minnen av en begravning. Kistdekorationer sorgkransar och sorgbuketter. Ring Fredrik - 0515 37150 för förslag och priser.
Karleby Handelsträdgård AB 521 91 Falköping 0515 37150 info@karlebyhandelstradgard.se
Binderi
Vi har binderier både till glädje och sorg, Vi gör dina binderier till bröllop enligt dina önskemål och smak. Brudbuketter ,brudbågar, och bordsarrangemang…
I sorgens stund gör vi binderi enligt dina önskemål för att skapa finna minnen av en begravning. Kistdekorationer sorgkransar och sorgbuketter. Ring Fredrik - 0515 37150 för förslag och priser.